Mediation

Bij scheidingsmediation kiezen u en uw partner er voor tijdens de mediationgesprekken te trachten in onderling overleg tot overeenstemming te komen over alles wat moet worden geregeld. U wordt zowel op juridisch gebied volledig voorgelicht en begeleid. Bij dit laatste moet u denken aan het op gang brengen van de verwerking. De scheidingsmediator houdt, als neutrale derde, de belangen van beide partijen in het oog.


Het grote voordeel van scheidingsmediation is dat de afspraken door u samen worden gemaakt en vervolgens in een convenant worden vastgelegd. Afspraken die op deze wijze tot stand komen worden beter gedragen door partijen, men houdt zich er beter aan dan wanneer deze door de rechter worden opgelegd.

Ik ben specialist. Mijn uitgangspunt is dat een cliënt de best mogelijke juridische bijstand mag verwachten.

Ik geloof niet in mensen die alles kunnen, wel in mensen die alles kunnen binnen hun specialisme.