Kinderen

Wanneer er bij een scheiding kinderen betrokken zijn, moeten er belangrijke afspraken gemaakt worden. Hoe wordt de dagelijkse zorg geregeld, waar gaan de kinderen wonen? Hoe wordt de financiële zorg geregeld, wie betaalt wat, de kinderalimentatie.

Sinds vorig jaar is het verplicht voor ouders om een ouderschapsplan op te stellen wanneer ze gaan scheiden. Hierin worden de afspraken over de kinderen vastgelegd. Wij helpen u bij het opstellen van zo’n plan.

Ook ná de scheiding of de verbreking van de samenleving kunnen deze zaken aan de orde komen, bijvoorbeeld wanneer de situatie van een van de ouders gewijzigd is.

Ouders oefenen het gezag over hun kinderen uit. Dat is ook het geval als ouders niet met elkaar getrouwd zijn, maar dan moeten partijen dat wel geregeld hebben.

Ik ben specialist. Mijn uitgangspunt is dat een cliënt de best mogelijke juridische bijstand mag verwachten.

Ik geloof niet in mensen die alles kunnen, wel in mensen die alles kunnen binnen hun specialisme.