Gemeenschap van goederen

Wanneer partijen geen huwelijkse voorwaarden hebben opgemaakt zijn zij gehuwd in gemeenschap van goederen.

Bij een echtscheiding hoort ook de verdeling van die huwelijkse gemeenschap. Dat houdt in dat er een overzicht gemaakt wordt van alle vermogensbestanddelen die partijen hebben, zowel de bezittingen als de schulden, ongeacht of deze afkomstig zijn van voor het huwelijk als tijdens het huwelijk. Alleen “verknochte” goederen horen daar niet bij, maar die komen heel erg weinig voor en blijven bij de gene van wie ze zijn.

Onderdelen van zo’n gemeenschap kunnen bijvoorbeeld de woning, inboedel, bankrekeningen, polissen die een waarde vertegenwoordigen, (aandelen in een) onderneming, schulden of aandelen zijn.

Ik ben specialist. Mijn uitgangspunt is dat een cliënt de best mogelijke juridische bijstand mag verwachten.

Ik geloof niet in mensen die alles kunnen, wel in mensen die alles kunnen binnen hun specialisme.