Erfrecht

Soms ontstaan er conflicten met betrekking tot de afwikkeling van een nalatenschap. Hieraan ten grondslag liggen, naast de financiële aspecten veelal ook emotionele redenen. Verstoorde relaties van jaren her kunnen hun weerslag hebben op de afwikkeling.

Met deze wetenschap in ons achterhoofd zoek ik voor u naar de beste oplossing. Naast het in kaart brengen van uw juridische positie kan ik ook als bemiddelaar optreden met als doel om in overleg een voor alle betrokken partijen aanvaardbare oplossing te vinden.

Mocht een procedure onontkoombaar zijn dan kan ik u uiteraard ook daarin bijstaan. Het uitgangspunt is en blijft te allen tijde uw belang.

Ik ben specialist. Mijn uitgangspunt is dat een cliënt de best mogelijke juridische bijstand mag verwachten.

Ik geloof niet in mensen die alles kunnen, wel in mensen die alles kunnen binnen hun specialisme.