Alimentatie

Kinderen hebben tot hun 21e jaar recht op alimentatie. Ex-partners kunnen de rechter vragen gedurende 12 jaar na de scheiding alimentatie vast te stellen als bijdrage in hun levensonderhoud.

Na een scheiding kan er alimentatie vastgesteld worden, zowel voor de kinderen als voor ex-partners. De hoogte daarvan is afhankelijk van de behoefte en de beschikbare draagkrachtruimte. Daar wordt een berekening voor gemaakt, waarbij zogenaamde Tremanormen het uitgangspunt zijn.

Partner alimentatie is voor de betaler fiscaal aftrekbaar en voor de ontvanger belastbaar. Bij kinderalimentatie geldt vanaf een bepaald bedrag een forfaitair bedrag als aftrek en is voor de ontvanger niet belastbaar.

Ik ben specialist. Mijn uitgangspunt is dat een cliënt de best mogelijke juridische bijstand mag verwachten.

Ik geloof niet in mensen die alles kunnen, wel in mensen die alles kunnen binnen hun specialisme.